Urząd Stanu Cywilnego Kcynia, pow. Szubin

Sygnatura
6/3271/0
Daty skrajne
1936
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta małżeństw i zgonów z roku 1936

Dzieje twórcy:

Pruska ustawa z 9 III 1874 r., a także ustawy z 6 II 1875 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym z 14 II 1875 r., wprowadziły obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego i podział na obwody w całej Rzeszy Niemieckiej. Urząd Stanu Cywilnego w Chomętowie funkcjonował od 1 stycznia 1936 roku, powołany zarządzeniem wojewody poznańskiego z dnia 13 listopada 1935r.

Daty skrajne:

1936

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1936-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej: