Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość” w Szwajcarii

Sygnatura
716/3/13
Daty skrajne
1989-2009
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dokumenty działalności, druki ulotne, korespondencja.

Dzieje twórcy:

Po zmianach politycznych w Polsce w 1989 r., byli członkowie Delegacji NSZZ „Solidarność” w Szwajcarii powołali do życia nową organizację sensu stricto polityczną: Komitet Odrodzenia Demokracji w Polsce „Solidarność-Niepodległość”. Powstanie Komitetu wynikało z braku akceptacji kierunku zmian politycznych, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Celem jego działalności było uświadomienie Polakom negatywnych skutków polityki tzw. „grubej kreski” oznaczającej m.in. bezkarność byłych włodarzy PRL czy uwłaszczenie peerelowskiej nomenklatury.

Daty skrajne:

1989-2009

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

wielkość zespołu wynosi 0,30, dawna sygnatura zespołu AHPKODP