Skarb Narodowy we Francji

Sygnatura
711/22/0
Daty skrajne
1947-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Statut, protokoły z posiedzeń, korespondencja, wykazy, akta finansowe, biuletyny i broszury.

Dzieje twórcy:

Polski Skarb Narodowy został utworzony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1901 roku. Celem statutowym tej organizacji było niesienie pomocy materialnej Polakom zamieszkującym we Francji. Natomiast zasadnicze cele Polskiego Skarbu Narodowego zostały określone w dekrecie Prezydenta R.P. z 14 października 1949 roku: "tworzy się Skarb Narodowy w celu zapewnienia władzom niezbędnych środków materialnych na prowadzenie niezależnej akcji zmierzającej do odzyskania niepodległości Państwa Polskiego". Władzami Skarbu były: Walne Zebranie, Rada Stowarzyszenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komitet Honorowy.

Daty skrajne:

1947-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Fonds National Polonais

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie