Stowarzyszenie Polskich Kombatantów - Koło Paryż

Sygnatura
711/24/0
Daty skrajne
1941-1998
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta organizacyjne (statuty, protokoły), korespondencja, akta finansowe, materiały

Dzieje twórcy:

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów to organizacja społeczna o charakterze samopomocowym, oparta o zasady powszechności i demokracji. Miała na celu zespolić wysiłki dla dobra Polski i ogółu członków w dziedzinie ideowej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Cel ten realizowano poprzez współdziałanie członków, działalność gospodarczą, współpracę z innymi organizacjami.

Daty skrajne:

1941-1998

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1941-1998.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

291

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

291

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie