Związek Harcerstwa Polskiego we Francji

Sygnatura
711/25/0
Daty skrajne
1944-1951
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły, akta finansowe, korespondencja, materiały.

Dzieje twórcy:

Od wiosny 1945 roku Komenda Główna ZHP we Francji rozpoczęła intensywną pracę w odbudowie harcerstwa. Komendantem Głównym był hm Kazimierz Skorupski. Obok pracy z młodzieżą, prowadzono też działalność wydawniczą.

Daty skrajne:

1944-1951

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie