Akta komisji do spraw referendum z terenu województwa chełmskiego z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 roku

Sygnatura
36/292/0
Daty skrajne
1987
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania oraz protokół łącznych wyników głosowania na terenie miasta Krasnystaw, 1987 r. (sygn. 1); protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania na terenie gminy Dorohusk, 1987 r. (sygn. 2); protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania oraz protokół łącznych wyników głosowania na terenie gminy Kraśniczyn, 1987 r. (sygn. 3)

Dzieje twórcy:

Uchwałą Sejmu PRL z dnia 10 października 1987 r. (M.P. z 1987 r., Nr 30 poz. 323) został wyznaczony termin przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 29 listopada 1987 r. Uchwała Sejmu PRL z dnia 23 października 1987 r. określiła pytania, które stanowiły treść referendum: 1) Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnej poprawy warunków życia społeczeństwa, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian?; 2) Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywatelskich i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem? (M. P. z 1987 r. Nr 32 poz 245). Organizacja referendum opierała się na uchwale Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r. (Dz. U. PRL z 1987 r. Nr 28 poz. 158). Dla przeprowadzenia referendum powołane zostały komisje do spraw referendum, m. in. miejskie, gminne, miast i gmin jako komisje stopnia podstawowego, oraz obwodowe komisje. Rozwiązanie komisji nastąpiło po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku referendum (Dz. U. PRL z 1987 r. Nr 28 poz. 158, par. 15). Siedziby komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Wyniki referendum zostały ogłoszone przez Centralną Komisję do spraw Referendum w obwieszczeniu z 30 listopada 1987 r. W województwie chełmskim: na pierwsze pytanie odpowiedzi na TAK udzieliło 77.166 osób, NIE udzieliło 36.516 osób; na drugie pytanie odpowiedzi na TAK udzieliło 80.166 osób; NIE udzieliło 33.300 osób. Po podliczeniu z Centralna Komisja do Spraw Referendum ustaliła, że referendum nie dało wyniku rozstrzygającego, ponieważ na żadne z pytań nie padło więcej niż 50 % głosów uprawnionych do głosowania (M.P. z 1987 r. Nr 34 poz. 294).

Daty skrajne:

1987

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1987-1987, 1987-1987.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak