Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie Nowym

Sygnatura
36/293/0
Daty skrajne
1955-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Chojnie Nowym z lat 1957-1960 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1959 r. (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 5); plany pracy komisji z 1958 r. (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Chojnie Nowym z lat 1958-1959 (sygn. 7); uchwały Prezydium GRN z lat 1961 (sygn. 8); zebrania wiejskie GRN Chojno Nowe z lat 1956-1959 (sygn. 9-12); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 13-16); plany pracy GRN z lat 1955-1958 (sygn. 17-21); budżety gromady z lat 1959-1961 (sygn. 22-25)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie Nowym, powiat chełmski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 13/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 21 czerwca 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Chojnie Nowym. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1961, 1955-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

25

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

25

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak