Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie.

Sygnatura
361/2/0
Daty skrajne
1950-1955
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

posiedzenia senatu, regulaminy i statuty organizacyjne, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku akademickiego, plany studiów, rekrutacja

Dzieje twórcy:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna została powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 marca 1950 roku w miejsce Akademii Handlowej w Poznaniu Oddział w Szczecinie, jako państwowa szkoła zawodowa. Zgodnie z rozporządzeniem szczecińska uczelnia podporządkowana była bezpośrednio Ministerstwu Oświaty. Podstawą studiów stały się ekonomia i finanse transportu śródlądowego, a uczelnie podzielono na dwa wydziały z 12 katedrami. W 1953 roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Szczecinie zreorganizowano i w miejsce dwóch, powołano cztery wydziały. Z dniem 1 września 1955 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie zakończyła działalność jako samodzielna uczelnia wyższa, a stała się wydziałem Szkoły Inżynierskiej, przekształconej kilka dni później w Politechnikę Szczecińską.

Daty skrajne:

1950-1955

Klasyfikacja:

instytucje nauki i oświaty

Nazwa twórcy:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie

Daty:

1950-1955

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.25

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.25

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie