Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wereszczynie

Sygnatura
36/300/0
Daty skrajne
1955-1959
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 1); komisje stałe GRN z lat 1956-1958 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Wereszczyn z 1959 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1958 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1959 z lat 1955, 1956-1959 (sygn. 9-11)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wereszczynie, powiat włodawski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1960 r., na podstawie uchwały nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 grudnia 1959 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Wereszczynie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1959, 1955-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak