Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Oddział w Radomiu

Sygnatura
21/3429/0
Daty skrajne
1920-1921
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa to bank emisyjny, utworzony 9 grudnia 1916 r. przez niemieckie władze okupacyjne w generalnym gubernatorstwie warszawskim. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa emitowała marki polskie w latach 1917–1923. Instytucja ta została zlikwidowana w 1924 r., w związku z reformą walutową i powołaniem Banku Polskiego, jako podmiotu emitującego polską walutę.

Daty skrajne:

1920-1921

Klasyfikacja:

instytucje finansowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1920-1921.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie