Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmie

Sygnatura
36/327/0
Daty skrajne
[1926-] 1948-1975 [1986]
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły Walnego Zjazdu Delegatów PZGS z lat 1962-1969 (sygn. 1); materiały na Wojewódzki Zjazd Delegatów PZGS z 1969 r. (sygn. 2); protokoły Walnego Zjazdu Delegatów PZGS z lat 1970-1975 (sygn. 3); materiały na Walny Zjazd Delegatów PZGS z lat 1971-1975 (sygn. 4); sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na Wojewódzki Zjazd Delegatów PZGS z lat 1962-1974 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Zarządu PZGS z lat 1963, 1968-1975 (sygn. 6-15); rejestr protokołów z rozszerzonego posiedzenia Zarządu PZGS z lat 1972-1973 (sygn. 16); wyciągi z protokołów posiedzeń zarządu oraz załączniki z lat 1970-1972 (sygn. 17-18); materiały na posiedzenia zarządu z lat 1973-1975 (sygn. 19-20); rejestr uchwał zarządu z lat 1973-1975 (sygn. 21); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Spółdzielczej PZGS z lat 1954-1960 (sygn. 22-24); protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1974 (sygn. 25-26); uchwały zarządu i rady z lat 1972-1975 (sygn. 27); rejestr uchwał rady nadzorczej z lat 1965-1974 (sygn. 28); plany pracy rady nadzorczej z lat 1971-1972 (sygn. 29); protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1974 (sygn. 30); protokoły Komisji ds. Zaopatrzenia Ludności PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 31); protokoły Komisji Obrotu Rolnego Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 32); protokoły Komisji Kulturalno-Społecznej PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 33); sprawy organizacyjne - rejestracja i postanowienia sądowe z lat 1957-1975 (sygn. 34); regulamin i plan posiedzeń zarządu z lat 1970-1975 (sygn. 35); protokoły z narad organizowanych przez PZGS z lat 1965-1966 (sygn. 36); materiały dotyczące połączenia GS Kamień - Krzywiczki z lat 1964-1967 (sygn. 37); materiały dotyczące połączenia GS Liszno - Siedliszcze z lat 1969-1970 (sygn. 37); zmiany terytorialnego zasiegu działalności gminnych spółdzielni "SCh" z lat 1971-1973 (sygn. 39); plany gospodarczo-finansowe PZGS z lat 1965, 1968-1970, 1973-1975 (sygn. 40-46); sprawozdania Zarządu PZGS z działalności z lat 1963, 1967, 1973-1974 (sygn. 47-50); sprawozdania i analizy PZGS z lat 1963-1968 (sygn. 51); analizy z działalności gospodarczej GS "SCh" z 1959 r. (sygn. 52); analizy z działalności gospodarczo-finansowej PZGS i GS "SCh" z lat 1965-1966, 1968, 1970-1974 (sygn. 53-62); bilanse PZGS i zbiorcze GS "SCh" z lat 1956-1974 (sygn. 63); analiza opisowa do bilansu PZGS z 1963 r. (sygn. 64); analiza bilansu GS "SCh" Ruda Huta z lat 1970, 1974-1975 (sygn. 65-66); materiały z lustracji PZGS z lat 1962-1975 (sygn. 67-72); rewizje PZGS - sprawozdania i listy porewizyjne z lat 1957-1962 (sygn. 73-74); materiały z lustracji Spółdzielczej Hurtowni Międzypowiatowej "SCh" w Chełmie z lat 1970-1973 (sygn. 75); materiały z lustracji GS "SCh" Cyców z lat 1961, 1964-1975 (sygn. 76-79); materiały z lustracji GS "SCh" Dorohusk z lat 1966-1975 (sygn. 80-82); materiały z lustracji GS "SCh" Kamień z lat 1961-1966 (sygn. 83);materiały z lustracji GS "SCh" Krzywiczki z lat 1961, 1965-1975 (sygn. 84-87); materiały z lustracji Spółdzielni Zdrowia Kumów z lat 1962-1974 (sygn. 88-89); materiały z lustracji GS "SCh" Leśniowice z lat 1961, 1965-1975 (sygn. 90-92); materiały z lustracji, rewizji GS "SCh", z lat 1948-1975 (sygn. 93-127)

Dzieje twórcy:

Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmie funkcjonował w latach 1947-1975. Siedziba związku mieściła się w Chełmie kolejno przy ulicach Stalina 32, Mickiewicza 41. Status prawny – stowarzyszenia i związki, samopomoc. PZGS "SCh" w Chemie zrzeszał wszystkie gminne spółdzielnie „SCh”, Robotnicza Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu oraz spółdzielnie zdrowia z terenu powiatu chełmskiego. Zrzeszone spółdzielnie zaopatrywał w towary, organizował skup i kontraktację produktów rolnych. Organami związku były: zjazd delegatów (naczelny organ, zwoływany raz do roku); rada nadzorcza (organ nadzorujący i kontrolujący pracę zarządu i działalność powiatowego związku); zarząd (organ zarządzający i kierujący działalnością).

Daty skrajne:

[1926-] 1948-1975 [1986]

Klasyfikacja:

stowarzyszenia i związki

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

376

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

127

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie 249 j.a. (akta osobowe)
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 127 j.a.