Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Chełmie

Sygnatura
36/328/0
Daty skrajne
1975-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły ze zjazdów delegatów WZGS "SCh" i WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1989 (sygn. 1); protokoły ze zjazdów delegatów WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1976-1986 (sygn. 2-6); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1982-1983 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" z lat 1985-1988 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR"SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1985-1988 (sygn. 9); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej Spółdzielczego Przedsiębiorstwa "SCh" w Chełmie sygn. 1989-1990 (sygn. 10); wnioski i uchwały rady i komisji rady nadzorczej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z latr 1982-1989 (sygn. 11); rada nadzorcza - materiały Komisji ds. Handlu, Produkcji, Gastronomii i Usług WSZR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1983-1988 (sygn. 12); rada nadzorcza - materiały komisji ds. Inwestycji Transportu i Budownictwa z lat 1983-1988 (sygn. 13); protokoły z narad prezesów GS z lat 1977-1979, 1982-1983 (sygn. 14-15); wyciąg z protokołu z zebrania założycielskiego WZGS w Chełmie z 1975 r. (sygn. 16); rejestracja i postanowienia sądowe WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982 (sygn. 17); plany gospodarczo-finansowe i zbiorcze wojewódzkie z lat 1975-1988 (sygn. 18); analizy gospodarczo-finansowe z lat 1977-1982 (sygn. 19); kontrola zewnętrzna jednostek zrzeszonych w WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982, 1985-1989 (sygn. 20-26, 33-73); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1982-1989 (sygn. 27-32); wojewódzkie zbiórki bilansów z lat 1975-1988 (sygn. 74); bilanse gminnych spółdzielni "SCh" województwa chełmskiego z lat 1975-1989 (sygn. 75)

Dzieje twórcy:

Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Chełmie funkcjonował w latach 1975-1990. Siedziba związku mieściła się w Chełmie przy ulicy Okszowskiej 41. Status prawny – stowarzyszenia i związki, samopomoc. Celem działalności WZSR „SCh” w Chełmie było prowadzenie pozostających na własnym rozrachunku gospodarczym zakładów: Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Chełmie, Zakładu Obrotu Artykułami Przemysłowymi w Chełmie, Zakładu Zaopatrzenia Rolnictwa w Chełmie, Zakładu Inwestycyjno-Budowlanego w Chełmie, Ośrodka Budowlano-Montażowego w Krasnymstawie, Zakładu Gospodarczego w Krasnymstawie, Zakładu Gospodarczego we Włodawie. Ponadto związek zrzeszał 23 gminne spółdzielnie „SCh” i spółdzielnie transportu wiejskiego w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. Terenem działalności był teren województwa chełmskiego. Organami statutowymi WZSR „SCh” były: zjazd delegatów, rada nadzorcza i zarząd.

Daty skrajne:

1975-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1975-1990, 1975-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak