Gminna Rada Narodowa w Kamieniu

Sygnatura
36/368/0
Daty skrajne
1984-1990
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 1-8); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1984-1990 (sygn. 9-15); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1984-1990 (sygn. 16-22); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1984-1990 (sygn. 23-28); Komisja Rozwoju Gospodarczego z lat 1984-1990 (sygn. 29-36); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1990 (sygn. 37-43); Komisja Inwentaryzacyjna z 1990 r. (sygn. 44); protokoły z posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1984-1990 (sygn. 45-53); protokoły zebrań wiejskich z 1985 r. (sygn. 54-67)

Dzieje twórcy:

Gminna Rada Narodowa w Kamieniu, województwo chełmskie, jako podstawowy organ władzy państwowej i samorządu społecznego została utworzona w 1984 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z 17 grudnia 1983 r. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja gminnych rad narodowych jako jednostek władzy państwowej. Siedziba gminnej rady narodowej mieściła się w Kamieniu. Status prawny – administracja ogólna. Zadania i uprawnienia gminnej rady narodowej opierały się przede wszystkim na działalności zapewniającej wykonanie zadań państwowych, rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny gminy, unowocześnienie i wzrost produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb bytowych ludności oraz umocnienie dyscypliny społecznej. Na czele rady stał przewodniczący. Swoje zadania gminna rada wykonywała na sesjach, przy pomocy prezydium i komisji, poprzez działalność radnych w terenie i swój organ wykonawczy – naczelnika gminy.

Daty skrajne:

1984-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1984-1990, 1984-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

67

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

67

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak