Chełmskie Zakłady Obuwia w Chełmie

Sygnatura
36/369/0
Daty skrajne
[1971-] 1973-1997
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organy kolegialne (protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, uchwały komisji wyborczej, z wyborów do samorządu załogi, listy kandydatów do samorządu załogi, listy wyborców, karty zgłoszeń, oraz wybory do samorządu) z lat 1981-1994, sygn. 1-47; 2. Organizacja własnej jednostki i jednostek podległych (regulamin organizacyjny, statut zakładu, sprawy kadrowe, obchody XX. lecia Zakładów ) z lat 1980, 1982-1994, sygn. 48-51; 3. Organizacja biurowości (dzienniki korespondencyjne oraz odciski pieczęci używanych w okresie działalności zakładu) z lat 1974-1994, sygn. 52-70; 4. Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1971-1977, 1980-1983, sygn. 71-76; 5. Zarządzenia własnej jednostki (zarządzenia oraz polecenia Dyrektora ChZO w Chełmie) z lat 1972-1991, sygn. 77-123; 6. Planowanie (plany techniczno-ekonomiczne produkcji, plany kosztów produkcji, plany inwestycyjne) z lat 1970-1982, sygn. 124-146; 7. Sprawozdania i bilanse (sprawozdania statystyczne dla GUS kwartalne, półroczne i roczne, oraz bilanse kwartalne i roczne I i II wersja) z lat 1969-1998, sygn. 147-191; 8. Analizy (roczne analizy ekonomiczne działalności gospodarczej Zakładów) z lat 1970-1981 sygn. 192-205; 9. Współpraca z zagranicą (umowy eksportowe zawarte z NRD, ZSRR, Rumunią i Węgrami) z lat 1973-1978, sygn. 206-219; 10. Kontrole i rewizje zakładu (protokoły kontroli zewnętrznej ChZO w Chełmie przeprowadzane przez NIK, Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego, protokoły kontroli wewnętrznej zakładu wraz z załącznikami) z lat 1973-1994, sygn. 220-267; 11. Kadry (regulamin premiowania pracowników) z lat 1974-1990, sygn. 268-269; 12. Koszty i ceny (wnioski i decyzje cenowe dla nowowprowadzanych wyrobów na rynek, ustalanie cen detalicznych produkowanego obuwia, zestawienia kosztów i zużycia surowców do produkcji, oraz kosztów części zamiennych do maszyn) z lat 1971-1985, sygn. 270-309; 13. Normy pracy z lat 1965, 1972-1994, sygn. 310-371; 14. Opisy technologiczne (wykresy i rysunki na kalce technicznej zawierające poszczególne etapy produkcji obuwia) z lat 1973-1994, sygn. 372-458.

Dzieje twórcy:

Chełmskie Zakłady Obuwia w Chełmie powstały 1 stycznia 1969 r. na mocy decyzji Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 grudnia 1968 r. początkowo jako „Zakłady Obuwia w budowie”. Z dniem 1 stycznia 1973 r. przedsiębiorstwo przeszło w fazę eksploatacji na podstawie zarządzenia Nr 35/0/72 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 19 grudnia 1972 r. Ostateczny odbiór zakładów po zakończeniu inwestycji nastąpił 29 czerwca 1973 r. Dnia 19 sierpnia 1994 r. Sąd Rejonowy w Chełmie V Wydział Gospodarczy ogłosił postanowienie o upadłości Chełmskich Zakładów Obuwia w Chełmie, wyznaczając równocześnie syndyka masy upadłościowej. Siedziba Zakładów znajdowała się w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 23. Głównym zadaniem Zakładów była produkcja obuwia skórzanego, obuwia z tworzyw sztucznych oraz obuwia tekstylnego, przeznaczona w większości na rynek krajowy, oraz na eksport, głównie do ZSRR, NRD, Rumunii i Węgier.

Daty skrajne:

[1971-] 1973-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1971-1997.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

458

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

458

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak