Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Chełmie

Sygnatura
36/370/0
Daty skrajne
1952-1975
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, operaty pomiarowe, rejestry gruntów, zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, operaty techniczne - miejsowości powiatu chełmskiego z lat 1954-1975 (sygn. 1-1618) oraz mapy (sygn. 1619-2479)

Dzieje twórcy:

Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Chełmie powstało 1 stycznia 1966 r. Likwidacja nastąpiła w 1975 r. Siedziba biura mieściła się w Chełmie, plac PKWN 1. Status prawny – administracja specjalna, gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Do podstawowych zadań PBGiUR należało m. in. wykonywanie projektów podziału terenów budowlanych i innych gruntów na obszarach wsi; wykonywanie prac klasyfikacyjno-gleboznawczych; wykonywanie opracowań geodezyjnych, kartograficznych i reprodukcyjnych dla potrzeb rolnictwa, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów; prowadzeniem resortowych składnic map i innej dokumentacji geodezyjnej.

Daty skrajne:

1952-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2479

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2479

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

19.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 861
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 1618