Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziekanowie

Sygnatura
36/374/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

sesje gromadzkiej rady narodowej, zespoły radnych (sygn. 1-18, 45-58, 128); 2. komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 60-90); 3. posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 19-34, 91-99, 129); 4. zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 35, 100-104); 5. plany gospodarcze (sygn. 36, 105-110); 6. sprawozdania gospodarcze (sygn. 37, 11-112, 123, 131); 7. kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 38, 113-117, 132-133); 8. budżet i jego wykonanie (sygn. 118-122); 9. sprawy organizacyjne (sygn. 39, 124-127, 130); 10. wybory (sygn. 40-43); 11. spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 59); 12. czyny społeczne (sygn. 134)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziekanowie, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1973 r., na podstawie uchwały nr XXI/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 1972 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Dziekanowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

134

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

134

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.99

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak