Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mołożowie

Sygnatura
36/386/0
Daty skrajne
1957-1961
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium GRN w Mołożowie z 1957 r. (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Mołożowie z lat 1958-1961 (sygn. 2-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Mołożowie z lat 1958-1961 (sygn. 6-9); zebrania wiejskie GRN Mołożów z lat 1958, 1960 (sygn. 10-11); sprawozdania gospodarcze z lat 1959-1960 (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 13-14)

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mołożowie, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, zostało powołane w 1954 r., uchwałą nr 8 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. Likwidacja gromady nastąpiła z dniem 1 stycznia 1962 r., na podstawie uchwały nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. Siedziba gromadzkiej rady narodowej mieściła się w Mołożowie. Status prawny – administracja ogólna. W myśl Konstytucji PRL rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w województwach, powiatach, miastach, dzielnicach większych miast i gromadach. Do zadań, wg ustawy, każdej rady narodowej należało dbanie o utrzymanie porządku publicznego, czuwanie nad przestrzeganiem praworządności, ochrona własności społecznej, zabezpieczenie praw obywateli. Jednocześnie każda rada narodowa miała wykorzystać wszelkie zasoby i możliwości terenu w celu polepszenia warunków gospodarczych, zaopatrzenia i usług, rozbudowywać instytucje i urządzenia komunalne, oświatowe, kulturalne i sanitarne.

Daty skrajne:

1957-1961

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak