Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie

Sygnatura
36/404/0
Daty skrajne
1972-1989
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje miejskie z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); 2. Plenum KM z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); 3. Egzekutywa KM z lat 1975-1989 (sygn. 26-48); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1973-1979 (sygn. 49-50); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1977-1989 (sygn. 51-53); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 54-56); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 57-60); 8. Protokoły z zebrań POP przy Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 61-62); 9. Protokoły z zebrań POP Terenowa nr 1 w Krasnymstawie z lat 1972-1974 (sygn. 63); 10. Protokoły z zebrań POP Terenowa Nr 4 w Krasnymstawie z lat 1974-1989 (sygn. 64-66); 11. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 67-68)

Dzieje twórcy:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie funkcjonował w latach 1948-1990. Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się w Krasnymstawie. Status prawny - partia polityczna. KM PZPR w Krasnymstawie stanowił instancję partyjną szczebla podstawowego, działającą na obszarze miasta Krasnegostawu i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością miejskiej organizacji partyjnej.

Daty skrajne:

1972-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie

Daty:

1972-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

68

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

68

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

materiały do dziejów KM PZPR w Krasnymstawie znajdują się w zespole KP PZPR w Krasnymstawie (sygn. 227-233), przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie