Akta z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie

Sygnatura
36/498/0
Daty skrajne
2004
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

seria Państwowa Komisja Wyborcza - obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 2004 r. (sygn. 1-2); seria Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z 2004 r. (sygn. 3); seria Rejonowa Komisja Wyborcza w Chełmie - organizacja i posiedzenia komisji z 2004 r. (sygn. 4), protokoły wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Protokół głosowania w rejonie z 2004 r. (sygn. 5); seria obwodowe komisje wyborcze: uchwały i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 2004 r. (sygn. 6); zarządzenia prezydenta miasta Chełma, burmistrzów, wójtów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 7), organizacja i posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 8-17), protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 18-25); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 26), preliminarz budżetowy z 2004 r. (sygn. 27)

Dzieje twórcy:

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w Polsce pierwszy raz w dniu 13 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 40, poz. 354). Według ordynacji wyborczej wybierano 54 posłów na 5 lat. Siedziba Rejonowej Komisji Wyborczej mieściła się w Chełmie przy placu Niepodległości 1, obwodowe komisje wyborcze obejmowały teren właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 25 krajach rozszerzonej Unii Europejskiej w dniach od 10-13 czerwca 2004 r. Mieszkańcy 10 nowych członków Unii Europejskiej brali udział w głosowaniu po raz pierwszy. Nowy Parlament Europejski składa się z 732 eurodeputowanych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami Narodów państw Unii Europejskiej. W okręgu wyborczym nr 8 (Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie) mandaty przypadły następującym listom: nr 1, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej - mandat uzyskał Zbigniew Zaleski; nr 3, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - mandat uzyskał Wiesław Stefan Kuc; nr 10, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - mandat uzyskał, Mirosław Mariusz Piotrowski; nr 13, którą zarejestrował Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - mandat uzyskał Zdzisław Zbigniew Podkański. Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze zostały rozwiązane (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego).

Daty skrajne:

2004

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

2004-2004.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak