Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku

Sygnatura
36/506/0
Daty skrajne
1977-1978
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

seria - miejskie komisie wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej we Włodawie, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów MRN we Włodawie, protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 1-3); Miejska Komisja Wyborcza w Rejowcu Fabrycznym - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym, protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych z 1978 r. (sygn. 4-5); seria - gminna komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Chełmie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Chełmie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 6-8), protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1978 r. (sygn. 9); Gminna Komisja Wyborcza w Cycowie - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Cycowie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 10); Gminna Komisja Wyborcza w Krasnymstawie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasnymstawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 11-13); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, składy gminnej i obwodowych komisji wyborczych z 1978 r. (sygn. 14-15); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Siennicy Różanej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 16); Gminna Komisja Wyborcza w Starym Brusie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Starym Brusie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 17-18); Gminna Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 19-21); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wojsławicach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 22-24); Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej - imienny wykaz kandydatów do rady narodowej, protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 25-27); Gminna Komisja Wyborcza w Wyrykach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wyrykach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 28-30); Wojewódzka Komisja Wyborcza w Chełmie: Organizacja wyborów - protokoły, uchwały, informacje, 1977-1078 (sygn. 31)

Dzieje twórcy:

Uchwałą z dnia 29 października 1977 r. Rada Państwa postanowiła o zarządzeniu wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego. Dzień przeprowadzenia wyborów wyznaczono na 5 lutego 1978 r. (Dz. U. PRL z 1977 r., Nr 33, poz. 144). Wybory odbyły się na podstawie ordynacji wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych z dnia 17 stycznia 1976 r. (Dz. U. PRL z 1976 r., Nr 2, poz. 15). Siedziby miejskich komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Zadania terytorialnych (miejskich, dzielnicowych i gminnych) komisji wyborczych, które przeprowadzały wyborczych zostały określone regulaminem. Głosowanie odbywało się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez przerwy między godziną 6.00 a 22.00. O godzinie ustalonej jako czas zakończenia głosowania przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ogłaszał zamknięcie głosowania. Komisja przystępowała do ustalenia wyników. Sporządzano protokoły głosowania, które przesyłano do terytorialnej komisji wyborczej stopnia podstawowego. Terytorialne komisje wyborcze stopnia podstawowego po ustaleniu wyników wyborów przesyłały protokoły wyborów do komisji wyborczej stopnia wojewódzkiego, która sporządzała zbiorczą informację o wynikach wyborów na terenie województwa i przesyłała ją do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza ogłaszała zbiorcze wyniki wyborów do rad narodowych.

Daty skrajne:

1977-1978

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1977-1978.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.13

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.13

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak