Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku

Sygnatura
36/510/0
Daty skrajne
1985
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

protokoły głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 1); protokoły głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 2) z 1985 r.

Dzieje twórcy:

Uchwałą Rady Państwa zostały zarządzone wybory do Sejmu PRL. Termin ustalono na 13 października 1985 r. Ponadto określono granice i numery 74 okręgów wyborczych, liczbę posłów, jaka miała być wybrana z każdego okręgu, jak również siedziby okręgowych komisji wyborczych. Okręg nr 12 obejmował województwo chełmskie, w którym miało być wybranych 3 posłów. Siedziba okręgowej komisji wyborczej znajdowała się w Chełmie (M.P. z 1985 r., Nr 14, poz. 107). Komisje wyborcze dla wyborów posłów na Sejm PRL z 1985 r. zostały rozwiązane uchwałą Rady Państwa z 4 kwietnia 1989 r. (M. P. z 1989 r., Nr 11, poz. 85). Siedziby komisji wyborczych mieściły się na terenie miast i gmin województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. W wyborach z 13 października 1985 r., wybierano 460 posłów, w tym 410 z okręgowych list wyborczych zgłoszonych w 74 okręgach oraz 50 posłów z krajowej listy wyborczej. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, 74 okręgowe komisje wyborcze, 21649 obwodowych komisji wyborczych. W okręgu nr 12 obejmującym województwo chełmskie na 167969 uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 137071, (frekwencja 81,60). Mandat uzyskali Wojciech Budzyński, Tomasz Adamczuk oraz Maria Jarosz.

Daty skrajne:

1985

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1985-1985.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

8

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.12

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.12

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 6 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2 j.a.