Akta miasta Kościan

Sygnatura
53/4311/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Dokumenty (115 j.a.) /1436/ 1447-1805 (sygn.: I/1-I/115), 2. Księgi radzieckie (16 j.a.) 1542-1794 (sygn.: I/116-I/131), 3. Ekstrakty z ksiąg radzieckich (1 j.a.) 1426-1790 (sygn. I/132), 4. Księga rezygnacji (1 j.a.) 1537, 1588-1615 (sygn. I/133), 5. Księgi ławnicze i wójtowskie (15 j.a.) 1551-1792 (sygn.: I/134-I/148), 6. Rejestry spraw sądu wójtowskiego (2 j.a.) XVII-XVIII w. (sygn.: I/149-I/150), 7. Ekstrakty z ksiąg wójtowskich (1 j.a.) 1634-1787 (sygn. I/151), 8. Rachunki miejskie i rejestry podatkowe (52 j.a.) 1585, 1600-1794 (sygn.: I/152-I/203), 9. Załączniki do rachunków miejskich - kwity, zestawienia należności, upoważnienia (5 j.a.) 1531-1803 (sygn.: I/204-I/208), 10. Rachunki szafarskie (6 j.a.) 1672-1703 (sygn.: I/209-I/214), 11. Luźne materiały dotyczące wsi miejskich Kościana - Kurza Góra, Nacław, Czarkowo, Sierakowo (4 j.a.) 1545-1823 (sygn.: I/215-I/218), 12. Akta luźne (29 j.a.) 1443-1826 (sygn.: I/219-I/247), [1977 r.]

Dzieje twórcy:

Kościan - miasto królewskie, lokacja przed 1310 r.

Daty skrajne:

1426 - 1826

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1426-1826, 1426-1826.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

247

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

247

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny; patrz też tradycyjny
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny; patrz też tradycyjny

W zespole zmikrofilmowano 102 j.a. o sygn.: I118 (nr O 68317), I131 (nr O 68318), I143 (nr O 68319), I149-I247 (nr O: 68320-68418)