Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turku

Sygnatura
54/251/0
Daty skrajne
1948 1953
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta prawne spółdzielni, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, deklaracje członków, korespondencja w sprawach organizacyjnych, roczne plany pracy i sprawozdania z działalności.

Dzieje twórcy:

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turku powstała 26.08.1948 r. Terenem jej działalności było miasto Turek i powiat turecki, a siedzibą miasto Turek. Celem Spółdzielni było dostarczanie członkom tanich, zdrowych i odpowiednio urządzonych mieszkań drogą samopomocy zbiorowej oraz zaspokajanie wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków przy poparciu instytucji państwowych, komunalnych i społecznych, a także propagowanie zasad współdziałania jako metody gospodarki społecznej. Przedmiotem działania Spółdzielni było: wznoszenie budynków mieszkalnych, kupowanie i dzierżawienie domów mieszkalnych, prowadzenie administracji domów i osiedli mieszkalnych, utrzymywanie domów, dokonywanie remontów i przeróbek, prowadzenie dla członków pralni, magli, kąpielisk, jadłodajni itp., urządzanie i utrzymywanie dziedzińców, zieleńców, ogrodów i ogródków działkowych, współdziałanie przy podnoszeniu kultury mieszkaniowej, ogniskowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków, organizowanie odczytów i wydawanie książek, broszur oraz czasopism propagandowych w celu werbowania członków. Spółdzielnia w Turku należała do Związku Rewizyjnego RP i podlegała temu Związkowi. Zlikwidowana została w pierwszej połowie 1954. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1962]

Daty skrajne:

1948 1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

11

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak