Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Koninie

Sygnatura
54/261/0
Daty skrajne
1945 - 1949
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Działalność Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie, daty: 1946-1949, sygn. 1-9, 21-23: zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy finansowo-kasowe. 2. Działalność Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Ślesinie, daty: 1945-1949, sygn. 10-11: sprawy organizacyjne, księga kasowa. 3. Akcja Pomocy Zimowej, daty: 1948-1949, sygn. 12-13: zbiory i dary. 4. Likwidacja Komitetów Opieki Społecznej i Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie, daty: 1949, sygn. 14-20: protokoły zdawczo-odbiorcze.

Dzieje twórcy:

Po II wojnie światowej komitety opieki społecznej utworzono w 1945 r. Na ich czele stał Centralny Komitet Opieki Społecznej. Wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne komitety opieki społecznej były jego oddziałami. Celem tych instytucji było wykonywanie dobrowolnej opieki społecznej, organizowanie i wspieranie zakładów opieki społecznej, kuchni ludowych, punktów dożywiania, pomocy dla uchodźców, osób przesiedlonych i ofiar katastrof żywiołowych, koordynowanie prac wszystkich organizacji dobrowolnej opieki społecznej. Środki do wykonywania swych zadań czerpały z dochodów własnych (organizacja imprez dobroczynnych), ofiarności dobrowolnej oraz dotacji państwa i samorządu. Powiatowe komitety opieki społecznej składały się z 5 członków i tyluż zastępców, powoływanych w pierwszym roku przez wojewódzkie komitety według ich uznania, w latach następnych w porozumieniu ze starostą spośród kandydatów wysuniętych w podwójnej liczbie przez ustępujące komitety powiatowe. Ich kadencja trwała jeden rok. Wykonywały opiekę społeczną na terenie powiatu i czuwały nad prawidłowością pracy gminnych i miejskich komitetów społecznych. Dla wszystkich komitetów powołana była Komisja Rewizyjna, przewidziana do ich kontroli finansowej. Każdy komitet posiadał osobowość prawną. Komitety opieki społecznej zlikwidowano w 1949 r., agendy i majątek powiatowego komitety w Koninie przejął Zarząd Miejski w Koninie oraz Inspektorat Szkolny w Koninie. Agendy i majątek miejskich i gminnych komitetów przejęły zarządy miejskie i gminne. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1969]

Daty skrajne:

1945 - 1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak