Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Kraśniku

Sygnatura
37/225/0
Daty skrajne
1966-1975 [1988]
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1966-1975 [1988]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1966-1975, 1988-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

217

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak