Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kraśniku

Sygnatura
37/227/0
Daty skrajne
1963-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: składy osobowe i protokoły posiedzeń miejskich, gromadzkich, okręgowego komitetu FJN z lat 1963-1965 (sygn. 1-2), zobowiązania zakładów pracy i instytucji na XX-lecie PRL z lat 1962-1964 (sygn. 3-4), programy i sprawozdania gromadzkiego i miejskiego Komitetu FJN z obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (sygn. 5), spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1963-1964 (sygn. 6), protokoły z posiedzeń komitetów gromadzkich z 1965 r., (sygn. 7), spotkania radnych i posłów z wyborcami i planowanie z lat 1969-1973 (sygn. 8-9), wykonanie zobowiązań organizacji i zakładów pracy z 1965 r. (sygn. 10), realizacja czynów społecznych z lat 1964-1965 (sygn. 11), protokoły posiedzeń gromadzkich komitetów frontu jedności narodu z terenu powiatu kraśnickiego w sprawie ustalenia listy kandydatów na radnych z 1954 roku (sygn. 12), akta Społecznego Komitetu Budowy Parku Dziecięcego w Kraśniku z realizacji budowy parku (sygn. 13-15).

Dzieje twórcy:

Fronty Jedności Narodu utworzono z inicjatywy PZPR 26.11.1956 r. na krajowej naradzie aktywu politycznego jako porozumienie głównych sił politycznych (do 1956 r. działał pod nazwą Frontu Narodowego). Komitety były powoływane na tych samych szczeblach co organy władzy państwowej. Komitety mogły pracować w następujących komisjach i zespołach: komisje samorządu mieszkańców, komisje organizacji społecznych, samorządu pracowniczego i związków zawodowych, organizacyjno-programowe, obchodów rocznic i świąt państwowych. Pracami Komitetu kierowało Prezydium. Plenarne posiedzenia zwoływane były nie rzadziej niż dwa razy do roku. FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne (PZPR, ZSL, SD) oraz inne organizacje społeczne i społeczno - polityczne. FJN realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. Do zadań FJN należało przedstawienie programu wyborczego i zgłaszanie listy kandydatów do Sejmu i rad narodowych. Sprawował patronat nad akcjami społecznymi. Powołanie nowej struktury Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego spowodowało długotrwały stan likwidacji organizacyjnej Frontu Jedności Narodu w latach 1981-1984. Podczas IX Zjazdu PZPR w 1983 r. FJN został rozwiązany.

Daty skrajne:

1963-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1963-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

15

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak