Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kraśniku Fabrycznym

Sygnatura
37/230/0
Daty skrajne
1963-1973
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zespół zawiera następujące akta: program działalności FJN - obchody XX-lecia PRL z 1964 r. (sygn. 1), program wyborczy Miejskiego Komitetu FJN z lat 1965-1969 (sygn. 2), protokoły z posiedzeń z lat 1963, 1969-1973 (sygn. 3-4).

Dzieje twórcy:

Fronty Jedności Narodu utworzono z inicjatywy PZPR 26.11.1956 r. na krajowej naradzie aktywu politycznego jako porozumienie głównych sił politycznych (do 1956 r. działał pod nazwą Frontu Narodowego). Komitety były powoływane na tych samych szczeblach co organy władzy państwowej. Komitety mogły pracować w następujących komisjach i zespołach: komisje samorządu mieszkańców, komisje organizacji społecznych, samorządu pracowniczego i związków zawodowych, organizacyjno-programowe, obchodów rocznic i świąt państwowych. Pracami Komitetu kierowało Prezydium. Plenarne posiedzenia zwoływane były nie rzadziej niż dwa razy do roku. Miejskie Komitety Frontu Jedności Narodu tworzone były poprzez wybór do ich składu przedstawicieli Komitetów Osiedlowych oraz przedstawicieli partii i stronnictw politycznych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, związkowych i samorządowych. FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne (PZPR, ZSL, SD) oraz inne organizacje społeczne i społeczno - polityczne. FJN realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. Do zadań FJN należało przedstawienie programu wyborczego i zgłaszanie listy kandydatów do Sejmu i rad narodowych. Sprawował patronat nad akcjami społecznymi. Powołanie nowej struktury Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego spowodowało długotrwały stan likwidacji organizacyjnej Frontu Jedności Narodu w latach 1981-1984. Podczas IX Zjazdu PZPR w 1983 r. FJN został rozwiązany.

Daty skrajne:

1963-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1963-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak