Kolekcja nagrań dźwiękowych Remigiusza Skrabelińskiego

Sygnatura
3/97/0
Daty skrajne
1970-1992
Liczba serii
7
Liczba skanów
0

Zawartość:

Nagrania dźwiękowe zarejestrowane na kasetach magnetofonowych można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to nagrania, które Remigiusz Skrabeliński wykonywał podczas nabożeństw kościelnych i demonstracji opozycyjnych. Są to m.in. msze święte za Ojczyznę odprawiane co miesiąc w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, msze św. rocznicowe (z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Warszawskiego), demonstracje opozycyjne w Warszawie. Według informacji przekazanej przez darczyńcę nagrania dokonywane były na magnetofonie MK 235 Automatic Grundig produkcji UNITRA ZRK, z podłączonym mikrofonem. W przypadku nagrań dokonywanych bezpośrednio w kościele lub podczas demonstracji magnetofon schowany był w torbie i dodatkowo owinięty szalem. Miało to wpływ na jakość zapisu nagrań. Drugą grupę stanowią audycje nagrywane z odbiorników nadawczych (z radia lub telewizji), dotyczące wydarzeń w Polsce. Są to fragmenty wiadomości różnych rozgłośni radiowych m.in. BBC, Głosu Ameryki, Radia Watykan; wiadomości z wyboru Karola Wojtyły na papieża; przemówienia Jana Pawła II skierowane do Polaków z Radia Watykan; fragmenty z III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski nagrane z odbiornika telewizyjnego; audycje Radia Solidarność; występy satyryczne Jana Pietrzaka oraz innych artystów kabaretowych; pieśni i ballady podziemnej Solidarności. W toku opracowania podzielono je na siedem serii: 1. Nabożeństwa kościelne (1979-1989): 111 j.a. - m.in. msze św. za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie celebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę, msze św. rocznicowe (z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powstania warszawskiego); 2. Demonstracje (1985-1988): 7 j.a. - demonstracje opozycyjne w Warszawie; 3. Audycje radiowe i telewizyjne (1970-1988): 51 j.a. - fragmenty audycji różnych rozgłośni (m.in. BBC, Głosu Ameryki) dotyczące wydarzeń w Polsce; 4. Audycje Radia Solidarność (ze względu na szczególny charakter stacji radiowej działającej w podziemiu) (1983-1984): 5 j.a.; 5. Pieśni Solidarności (1981-1988): 6 j.a. - pieśni i ballady podziemnej Solidarności; 6. Programy satyryczne (1981-1992): 11 j.a. - występy m.in. satyryka Jana Pietrzaka; 7. Pieśni patriotyczne (1981-1988): 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Remigiusz Skrabeliński urodził się 31 lipca 1931 r. w Stolinie, w województwie poleskim. Dyplom maturalny uzyskał w 1950 r. w Oleśnicy Śląskiej i w tym samym roku rozpoczął studia w nowo powołanej Akademii Lekarskiej (późniejszej Akademii Medycznej) w Białymstoku. Opuścił jej mury jako jeden z pierwszych absolwentów. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Białymstoku, najpierw na Oddziale Urologicznym Szpitala Wojewódzkiego, a następnie w Oddziale Chirurgii Ogólnej w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej. Podjął również dodatkową pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Przez prawie rok, od czerwca 1958 roku do kwietnia 1959 roku pracował w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Filipowie (powiat suwalski), na stanowisku kierownika. Po roku wrócił do Białegostoku i w maju 1959 roku podjął pracę w Fabryce Pasmanterii jako lekarz zakładowy tej instytucji. Pracując w Fabryce Pasmanterii pełnił równocześnie obowiązki inspektora orzecznictwa lekarskiego i medycyny pracy. W latach 1960-1965 związany był z Tomaszowem Mazowieckim. Pracował w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisku kierownika oraz jako lekarz zakładowy w Tomaszowskiej Fabryce Dywanów i Chodników. Od 1966 roku pracował w Warszawie, na początku w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, a od maja 1967 roku w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej dla województwa warszawskiego jako kierownik Oddziału Profilaktyki i Lecznictwa. Zatrudniony był również w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Czerniakowskiej. Jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w 1970 roku wziął udział w seminarium w Sofii na temat: „Praktyczne działania w dziedzinie zdrowia publicznego”, które zostało zorganizowane przez Światową Organizację Zdrowia. W 1973 roku wyjechał do pracy w Algierii, gdzie spędził 4 lata. Po powrocie w 1977 roku kontynuował pracę w przemysłowej służbie zdrowia w Warszawie jako lekarz zakładowy m.in. w Fabryce Pras Automatycznych „PLASOMAT” przy ul. Techników (od 1980 r.) [1], oraz w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” przy ul. Pawińskiego. W przemysłowej służbie zdrowia [2] Remigiusz Skrabeliński pracował do ostatnich chwil swojego życia. Był specjalistą medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Podczas stanu wojennego działał w podziemnej „Solidarności”. Był redaktorem prasy podziemnej pod pseudonimem Analizator i Kpiarz. W początkowym okresie stanu wojennego szkolił członków Tymczasowego Komitetu Zakładowego „Solidarność” w Warszawie, w elementarnych podstawach działalności konspiracyjnej [3]. Zmarł 11 grudnia 2007 r. w Warszawie [4]. Przypisy: [1] Remigiusz Skrabeliński, Garść wspomnień dotyczących okresu stanu wojennego. 1995 r. Zbiory Ośrodka Karta sygn. AO II/342W. [2] Celem przemysłowej służby zdrowia było przybliżenie opieki zdrowotnej do robotnika oraz powiązanie działalności lecznictwa ze znajomością warunków pracy w przemyśle i zapobieganie szkodliwościom zawodowym, zob. [hasło] [w:] Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1959 r., s. 640-641 [3] Remigiusz Skrabeliński Garść wspomnień dotyczących okresu stanu wojennego. 1995 r. [4] Teresa Kurowska, Okręgowa Izba lekarska w Białymstoku, Biuletyn nr 1 styczeń-marzec 2008, Żałobne Karty, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil50/gazeta/numery/n2008/n200801/n20080117 [dostęp: 21.02.2014] i Krystyna Skrabelinska, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls” im. prof. Jana Nielubowicza, marzec 2008, Epitafium, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2008/n200803/n20080345 [dostęp: 21.02.2014].

Daty skrajne:

1970-1992

Klasyfikacja:

archiwa prywatne i spuścizny

Nazwa twórcy:

Remigiusz Skrabeliński

Daty:

1970-1992.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

193

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

193

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.61

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.61

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks geograficzny Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie inwentarz książkowy zatwierdzony
indeks osobowy Nie

Inwentarz zespołu Kolekcja nagrań dźwiękowych Remigiusza Skrabelińskiego, oprac. Renata Wójcik, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Warszawa 2014, kps