Prokuratura Powiatowa w Kraśniku

Sygnatura
37/233/0
Daty skrajne
[1930-1949]1950-1976
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1930-1949]1950-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1930-1949, 1950-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

521

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak