Sąd Obwodowy w Lesznie

Sygnatura
34/83/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta generalia: akta spadkowe, intercyzy przedślubne, rejestr stowarzyszeń i przedsiębiorstw, wyłączenie wspólności majątkowej, sadownictwo polubowne, notarialne czynności dobrowolne, rejestr osób pochodzenia żydowskiego II. Akta specjalia: testamenty, sprawy spadkowe, inwentarze pośmiertne, akta dotyczące wspólnoty majątkowej, sprostowania imion i nazwisk, sprawy opiekuńcze

Dzieje twórcy:

1 października 1879 r. została wprowadzona w Niemczech nowa ordynacja sądowa. Zgodnie z nią sądami I instancji stały się sądy obwodowe (Amtsgerichte). Taki sąd powołano także w Lesznie. Sądami II instancji były sądy krajowe (Landgerichte), a sądami III instancji wyższe sądy krajowe (Oberlandgerichte). Do kompetencji sądów niższej instancji należało: rozpatrywanie spraw karnych o niższym wymiarze kary, spraw cywilnych spornych i niespornych, a także prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i związków.

Daty skrajne:

[1803] 1879-1920 [1945]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1803-1878, 1803-1878, 1879-1920, 1879-1920, 1921-1945, 1921-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Lissa

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

7805

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

7805

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

24.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

23.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak