Urząd Stanu Cywilnego Kościan

Sygnatura
34/424/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
35090

Zawartość:

księgi urodzeń, małżeństw i zgonów

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy sejmu pruskiego z dnia 9 marca 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległym sobie obszarze urzędów stanu cywilnego. Urzędy rozpoczęły działalność z dniem 1 października 1874 r. Poszczególne urzędy stanu cywilnego działały na terenie jednej lub kilku gmin. Prowadziły one trzy serie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Księgi prowadzono w dwóch egzemplarzach: pierwopisy i wtóropisy. Wtóropisy były przekazywane na przechowanie do wlaściwych terytorialnie sądów obwodowych (Amtsgericht). Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. księgi przechowywane są przez 100 lat w urzędach stanu cywilnego, a po tym okresie przekazywane są do archiwów państwowych.

Daty skrajne:

1874-1930

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

386

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

386

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.58

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.58

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Mikrofilmy : sygn. 1-90 (OL 731-OL 820), skany: sygn. 91-190, 255-262