Urząd Stanu Cywilnego Leszno

Sygnatura
34/427/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
53241

Zawartość:

księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, skorowidze do ksiąg

Dzieje twórcy:

Na mocy ustawy sejmu pruskiego z dnia 9 marca 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległym sobie obszarze urzędów stanu cywilnego. Urzędy rozpoczęły działalność z dniem 1 października 1874 r. Poszczególne urzędy stanu cywilnego działały na terenie jednej lub kilku gmin. Prowadziły one trzy serie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów. Księgi prowadzono w dwóch egzemplarzach: pierwopisy i wtóropisy. Wtóropisy były przekazywane na przechowanie do właściwych terytorialnie sądów obwodowych (Amtsgericht). Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. księgi przechowywane były przez 100 lat w urzędach stanu cywilnego, a po tym okresie przekazywano je do archiwów państwowych. Ustawa z 2014 r. zmieniła okres przechowywania ksiąg małżeństw i zgonów w urzędach stanu cywilnego na okres 80 lat.

Daty skrajne:

1874-1937

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1937.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

414

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

414

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Mikrofilmy: sygn. 1-83 (OL 960-OL 1042), sygn. 84-100, 119-291, 295-297, 302-204, 307-309