Gimnazjum Żeńskie w Radomiu

Sygnatura
58/4/0
Daty skrajne
1865-1919
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja szkoły: budynek (sygn. 1, 1865-18944), organizacja nauki (sygn. 3, 9, 1884-1918 ), rozporządzenia władz nadrzędnych (sygn. 2, 4-8, 10, 1887-1918), 2. Uczennice szkoły: przyjmowanie (sygn. 11, 30-33, 1915-1916), postępy w nauce (sygn. 12-13, 1915-1916) 3. Akta personalne pracowników szkoły (sygn. 14-29, 1870-1916) 4. Dokumentacja finansowa szkoły: (sygn. 34 - 47, 1885-1919)

Dzieje twórcy:

1. Daty istnienia Gimnazjum rozpoczęło działalność 19 lutego 1866 roku, na podstawie Ukazu Najwyższego Aleksandra II "O gimnazjach i progimnazjach żeńskich w Królestwie Polskim" z dnia 30 sierpnia/11 września 1864 roku. Szczegółowo funkcjonowanie gimnazjum normowała ustalała "Ustawa Gimnazjów i Progimnazjów Żeńskich w Królestwie Polskim" z dn. 5/17 stycznia 1866 roku. W 1872 roku Aleksander II zniósł odrębność szkolnictwa polskiego i od tej chwili gimnazja podlegały przepisom ustawy o szkolnictwie rosyjskim z 30 lipca 1871 roku. Koniec działalności Gimnazjum Żeńskiego w Radomiu przypada na lata I wojny światowej. Personel szkoły i dokumentacja ewakuowana była w lipcu 1914 roku do Smoleńska. Po powrocie kierownictwa szkoły do Radomia w styczniu 1915 roku nie udało się wznowić nauki i w kwietniu 1915 roku szkoła została ewakuowana ponownie, tym razem do miasta Penza. Gimnazjum podjęło tam działalność, do 1919 roku używając nazwy Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ. 2. Siedziba: Radom 3. Status prawny: oświata, gimnazjum państwowe 4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie dziewcząt

Daty skrajne:

1865-1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1865-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Radomskaâ Żenskaâ Gimnaziâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

47

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

47

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak