Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem

Sygnatura
29/34/0
Daty skrajne
1369 - 1817
Liczba serii
66
Liczba skanów
137179

Zawartość:

I. Księgi i akta urzędu Rady (Consularia) 1. Księgi radzieckie sądowo-administracyjne (inskrypcje, sprawy sporne, protokoły i bruliony ksiąg, księgi burmistrzowskie) 1369-1774 (sygn. K 1-4, 7-214 ) 2. Księgi radzieckie sądowo-administacyjne (inskrypcje, transakcje, oblaty, pozwy, sąd potoczny prezydenta miasta Kazimierza) 1777-1802 (sygn. K 215-256) 3. Księgi i akta radzieckie specjalne sądowe (sprawy kryminalne, wyciągi z akt sądowych) 1421-1801 (sygn. K 257-310) 4. Księgi sądu miejskiego cyrkułu kazimierskiego 1792, 1794 (sygn. K 311-321) 5. Księgi i akta radzieckie administracyjne (uchwały magistratu, protokoły sesji, uchwały rady i pospólstwa, rewizje domów, spisy mieszczan, przyjęcie do prawa miejskiego) 1424-1802 (sygn. K 322-365) 6. Kopiariusze przywilejów. Akta władz państwowych i wojewódzkich dotyczące miasta (przywileje miejskie, uniwersały i mandaty królewskie, akta sądów komisarskich) 1335-1796 (sygn. K 366-375) II. Księgi i akta wójtowsko-ławnicze 1. Księgi ławnicze (Scabinalia-inskrypcje, sprawy sporne, testamenty, inwentarze) 1407-1706 (sygn. K 376-449) 2. Księgi wójtowskie (Advocatialia-sprawy sporne) 1426-1742 (sygn. K 450-478) 3. Księgi wójtowsko-ławnicze (transakcje, oblaty, sprawy sporne, pozwy, likwidacje) 1764-1798 (sygn. K 479-503) III. Księgi rachunkowe i podatkowe 1. Księgi i rejestry rachunkowe (dochody i wydatki kasy, sprawozdania lohnerskie, dobra miejskie) 1525-1798 (sygn. K 504-717) 2. Rejestry podatkowe (czopowe, szos, podymne, pogłówne, cło, kontrybucje) 1504-1794 (sygn. K 718-836) IV. 1. Księgi i akta Komisji Dobrego Porządku dotyczące miasta Kazimierza (protokoły posiedzeń, pozwy, supliki) 1786-1791 (sygn. K 837-841) 2. Księgi i akta cechów kazimierskich (protokoły sesji, księgi cechowe, rejestry dochodów i wydatków, przyjęcia mistrzów, wyzwoliny 1524-1804 (sygn. K 842-854) 3. Księgi i akta mieszczan (inwentarze i akta kupieckie, rejestry rachunkowe, akta mieszczan) 1526-1803 (sygn. K 855-866 ) 4. Księgi i akta szpitali kazimierskich (wizytacje, księgi rachunkowe, akta szpitala św. Jadwigi na Stradomiu) 1375-1817 (sygn. K 867-885) 5. Księgi i akta kościołów i klasztorów kazimierskich (wizytacje, kalendarze i nekrologi, traktaty, sprawy sporne, wyroki sądowe) 1403-1810 (sygn. K 886-893)

Dzieje twórcy:

Kazimierz, miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1335 r. przez króla Kazimierza Wielkiego w miejscu istniejącej już osady. Lokacją objęto teren za murami Wawelu (Stradom) oraz obszar między korytami Wisły, powiększony w 1340 r. o wieś Bawół. Do Kazimierza zaliczono również Skałkę, chociaż znajdowała się poza jego murami. Władzę w mieście sprawował mianowany przez króla niedziedziczny wójt z ławą i rada miejska. Zgodnie z założeniami lokacji został zrealizowany plan urbanistyczny miasta. Uzyskane przez miasto przywileje (m.in. prawo do cotygodniowego targu, spławiania drzewa, budowy postrzygalni sukna i wagi do ważenia metalu, monopol na przewóz trunków) były szerokie, dzięki nim miasto szybko zyskało charakter rzemieślniczo-handlowy. Z końcem XV w. stał się miastem dwóch kultur: chrześcijańskiej i żydowskiej, co wiązało się z powstaniem i rozwojem Miasta Żydowskiego (w następstwie nakazu króla Jana Olbrachta z 1494 r. osiedlenia się Żydów na Kazimierzu). Potop szwedzki i okupacja miasta (1655-1657) oraz wojna północna (1700-1721) stały się bezpośrednią przyczyną upadku Kazimierza. W wyniku prac Komisji Dobrego Porządku nastąpiło zniesienie odrębności Kazimierza i włączenie go do Krakowa (na mocy uchwały Sejmu Wielkiego z 1791 r.), co definitywnie zrealizowały władze austriackie w 1800 r.

Daty skrajne:

1369 - 1817

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1369-1381, 1385-1802, 1803-1817.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

891

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

891

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

35.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

35.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz opublikowany Nie

Zespół w Oddziale III.