Urząd Zdrowia w Krakowie

Sygnatura
29/83/0
Daty skrajne
1841 - 1953
Liczba serii
17
Liczba skanów
47693

Zawartość:

1. Księgi zmarłych miasta Krakowa, indeksy do ksiąg 1841-1951 (sygn. 29/83/1-111, 148-188, 265-278, 300-344, 487, 488) 2. Księgi zmarłych miasta Podgórza 1899-1915 (sygn. 29/83/128-147) 3. Karty zgonu 1939-1953 (sygn. 29/83/345-351) 4. Księgi urodzin miasta Krakowa, indeksy do ksiąg 1904-1949 (sygn. 29/83/122-127, 189-214, 352-438) 5. Karty zgłoszenia urodzin 1950-1951 (sygn. 29/83/439-462) 8. Spis (indeks) akuszerek, położnych i porodów 1910-1941 (sygn. 29/83/112-121, 463-482) 9. Wykazy sekcji zwłok 1937-1953 (sygn. 29/83/483, 484) 10. Varia 1937-1952 (sygn. 29/83/485, 486) Uwaga! Od 1916 r. pojawiają się dodatkowe księgi zmarłych „obcych” (od 1916 Chrześcijan, od 1917 Chrześcijan i Izraelitów). Za „obcych” uznawano osoby, które umarły poza Krakowem (a mieszkały na stałe w Krakowie lub innej miejscowości).

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1841 - 1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1841-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

488

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.