Akta miasta Nowego Sącza

Sygnatura
29/110/0
Daty skrajne
1461 - 1848
Liczba serii
9
Liczba skanów
9734

Zawartość:

1. Dokumenty pergaminowe (przywilej handlowy) 1461 (sygn. DD 241) 2. Księgi wójtowsko-ławnicze (sądownictwo cywilne i karne) 1488-1782 (sygn. AD 49-72, 74-76, 78- 81, 84-87, 90-94, 96-100, 102, 105, 107-110, 112-114, 118, 120-122, 124-127, 129, 130, 138, 141, 145, 967) 3. Księgi rady (administracja, sądownictwo) 1599-1782 (sygn. AD 73, 77, 82, 83, 88, 89, 95, 101, 103, 104, 106, 111, 115-117, 119, 123, 128, 131-137, 139, 140, 142-144, 146-148) 4. Finanse (majątek miasta, dochody i wydatki) 1551-1669 (sygn. AD 149-154, 552-553 ) 5. Podatki (rejestry i kwity podatkowe, kontrybucje) 1652-1769 (sygn. AD 554-568) 6. Kodeksy (kopiariusze przywilejów, formularze) 1639-1733 (sygn. AD 157-159) 7. Magistrat (administracja, kancelaria, zarządzenia cyrkułu) [1636] 1782-1848 (sygn. AD 569-572, 582, 900-903) 8.Varia (zamek sądecki-plan, sprawy kościelne i wyznaniowe) 1547-1833 (sygn. AD 574-578, 898) 9. Mieszczanie (księgi kupieckie Jerzego Tymowskiego) 1607-1647 (sygn. AD 155-156)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1461 - 1848

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1461-1461, 1461-1461, 1488-1816, 1488-1816, 1828-1848, 1828-1848.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale III.