Urząd Wojewódzki Krakowski

Sygnatura
29/206/0
Liczba serii
22
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Ogólny (1914) 1919-1939 (sygn.UWKr 1-31,262-263) Wydział Społeczno-Polityczny 1921-1939 (sygn.UWKr 32-38, 40-44a,47, 51-53,55a, 56-75,76a, 77-90,260-261, 265-360, 362-439) Wydział Samorządowy 1921-1939 (sygn.UWKr 91-98,259) Wydział Wojskowy (1914) 1921-1939 (sygn.UWKr 99-112, 117-130) Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (1892) 1921-1939 (sygn.UWKr 131-247, 361) Wydział Przemysły i Handlu (1919) 1921-1939 (sygn.UWKr 248-252) Wydział Pracy i Opieki Społecznej 1921-1939 (sygn.UWKr 253) Wydział Zdrowia 1921-1939 (sygn.UWKr 254-258) Akta nierozpoznane (sygn.UWKr 264) Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1939 (sygn.UWKr Księgi 1-5,48-104) Księgi budżetowe 1921-1938 (sygn.UWKr Księgi 6-47)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

[1877] 1920 - 1939 [1953]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1877-1877, 1920-1939, 1953-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1081

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

68.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.