Archiwum Dzikowskie Tarnowskich

Sygnatura
29/639/0
Liczba serii
179
Liczba skanów
527010

Zawartość:

1. Dokumenty pergaminowe 1310-1928 (sygn. ADzT 1-115) 2. Archiwum domowe (sprawy majątkowe, osobiste, korespondencja, działalność publiczna poszczególnych członków rodziny) 1468-1944 (sygn. ADzT 116-1235) 3. Archiwum gospodarcze: a. Akta administracji Chmielowa i Mokrzyszowa (dóbr nabytych w 1904 r.) 1787-1904 (sygn. ADzT 1236-1472) b. Administracja dóbr: - sprawy ogólne 1847-1947 (sygn. ADzT 1473-1724) - księgowość 1847-1947 (sygn. ADzT 1725-2068) - gospodarstwo leśne 1828-1944 (sygn. ADzT 2069-2349) - gospodarstwo rolno-hodowlane 1826-1944 (sygn. ADzT 2350-3038) - zakłady przemysłowe 1844-1948 (sygn. ADzT 3039-3364) - gospodarstwo rybne 1896-1944 (sygn. ADzT 3365-3375) - gospodarstwo łąkowe 1891-1944 (sygn. ADzT 3376-3388) - stadnina 1843-1944 (sygn. ADzT 3389-3404) - ogród 1899-1944 (sygn. ADzT 3405-3412) 4. Mapy, plany i dokumentacja techniczna: a. mapy dóbr dzikowskich, sędziszowskich i złoczewskich 1853-1944 (sygn. ADzT 3413-3695) b. plany architektoniczne 1793-1939 (sygn. ADzT 3696-3889) 5. Dominium Dzików 1791-1854 (sygn. ADzT 3890-3958) 6. Dominium Mokrzyszów 1883-1907 (sygn. ADzT 3959-3971) 7. Dominia: Byszów, Miechocin, Skowierzyn, Wielowieś, Wrzawa 1773-1852 (sygn. ADzT 3972) 8. Towarzystwo Urzędników Prywatnych w Tarnobrzegu 1883-1907 (sygn. ADzT 3973) 9. Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń-Agencja w Dzikowie 1939 (sygn. ADzT 3974) 10. Państwowy Monopol Spirytusowy-Delegatura w Tarnobrzegu 1942 (sygn. ADzT 3975-3977) 11. Stacja Meteorologiczna w Dzikowie 1940-1944 (sygn. ADzT 3978) 12. Rada Główna Opiekuńcza-Delegatura w Tarnobrzegu 1935-1942 (sygn. ADzT 3979-3985) 13. Polski Czerwony Krzyż-Oddział w Tarnobrzegu 1907-1937 (sygn. ADzT 3986-3992) 14. Akta różne nieopracowane (sygn. ADzT 3993-4065)

Dzieje twórcy:

Tarnowscy h. Leliwa, polska rodzina arystokratyczna (tyłuł hrabiowski z nadania cesarskiego z 24.12.1547 r., króla Zygmunta III z 12.02.1588 r., galicyjski z 18 .07.1785 r.), sięgająca udokumentowanymi źródłowo początkami XIV w., z której w XV w., poza panami Melsztyna, Jarosławia, Przeworska i Tarnowa, wyodrębniła się młodsza linia na Dzikowie. Przedstawiciele rodziny Tarnowskich z Dzikowa uczestniczyli w życiu gospodarczym kraju (główne ośrodki dóbr: Dzików, Chmielów, Mokrzyszów, Sędziszów), kulturalnym, politycznym, pełnili urzędy: hetmanów, kasztelanów i wojewodów, galicyjskich maraszałków krajowych.

Daty skrajne:

1310 - 1951

Klasyfikacja:

archiwa rodzinno-majątkowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1310-1310, 1330-1330, 1356-1356, 1362-1362, 1372-1372, 1375-1375, 1379-1394, 1396-1396, 1398-1399, 1409-1409, 1411-1429, 1435-1951.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4070

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3992

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

122.51

Ogółem opracowanych metrów bieżących

121.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Nie
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spisy korespondencji, katalog fotografii
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.