Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Sygnatura
29/646/0
Daty skrajne
1760 - 1854
Liczba serii
7
Liczba skanów
2803

Zawartość:

1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2) 2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8) 3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9) 4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10) 5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11) 6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16) 7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)

Dzieje twórcy:

Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia

Daty skrajne:

1760 - 1854

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1760-1854, 1760-1854.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

144

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

144

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inne pomoce Nie spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inne pomoce Nie spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.