Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biórkowie Wielkim

Sygnatura
29/1203/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
8200

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1840-1850, 1852-1859, 1861-1913, 1914; Księga małżeństw i zgonów 1915-1917; Księga urodzeń 1915-1916; Alegata do ksiąg małżeństw 1828-1829, 1840-1849, 1851-1875, 1877-1881, 1883-1886, 1896, 1900-1901, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915, 1917 (sygn. 29/1202/1-145)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1828 - 1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1828-1829, 1836-1836, 1840-1913, 1914-1917, 1915-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

145

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale II.