Archiwum księdza Ludwika Ruczki

Sygnatura
29/1418/0
Daty skrajne
1848 - 1945
Liczba serii
5
Liczba skanów
3407

Zawartość:

1. Materiały związane z życiem prywatnym i działalnością zawodową 1848-1936 (sygn. AksR 1-5, 28, 26, 25, 27) 2. Korespondencja w sprawie pomocy dla zesłańców 1865-1870 (sygn. AksR 6-18) 3. Korespondencja z władzami państw zaborczych w sprawie zesłańców AksR 19-24 (sygn. AksR 19-24) 4. Materiały o ks. Ruczce I poł. XX w. (sygn. AksR 31-32) 5. Materiały rodzinne dot. bratanka ks. Ruczki - Adama Ruczki 1909, 1945 (sygn. AksR 29-30)

Dzieje twórcy:

Ludwik Ruczka (1814-1897), w 1839 r. otrzymał święcenia kapłańskie i objął wikariat w Oleśnie k. Dąbrowy Tarnowskiej, w 1842 r. został mianowany katechetą Głównej Szkoły Normalnej w Tarnowie, w 1843 r. objął stanowisko wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Po rabacji 1846 r. zrezygnował z pracy pedagogicznej, w 1848 r. przejął parafię w Kolbuszowej, gdzie był proboszczem przez 48 lat. Chętnie udzielał się społecznie - odbudował kościół po pożarze, zainicjował powstanie 6 nowych szkół, podarował plac pod budowę szkoły. W 1871 roku został członkiem Rady Powiatowej w Kolbuszowej, później wiceprezesem Rady Szkolnej w Rzeszowie i prezesem Rady Szkolnej powiatu kolbuszowskiego, był marszałkiem powiatu kolbuszowskiego (1891-1896) i współzałożycielem Towarzystwa Oświaty Ludowej w Kolbuszowej (1889), członkiem Towarzystwa Gospodarczego w Krakowie i Powiatowej Komisji Szacunkowej w Kolbuszowej. Był czynnym działaczem politycznym, w 1861 r. został wybrany posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, a następnie delegatem do Rady Państwa we Wiedniu. Szczególnie zasłużył się L. Ruczka pomocą dla Sybiraków.

Daty skrajne:

1848 - 1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1848-1945, 1848-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

32

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

32

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spis zesłańców, spis korespondencji
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spis zesłańców, spis korespondencji
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.