Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów

Sygnatura
29/630/0
Daty skrajne
1499 - 1932
Liczba serii
253
Liczba skanów
297419

Zawartość:

1. Archiwum domowe (sprawy osobiste, korespondencja, działalność publiczna, sprawy majątkowe poszczególnych członków rodu Chodkiewiczów i rodzin spokrewnionych) 1499-1932 (sygn. AMCh 1-1121) 2. Akta wygasłych linii Chodkiewiczów: archiwum linii supraślskiej Chodkiewiczów, archiwa rodzin spokrewnionych i spowinowaconych z Chodkiewiczami 3. Zbiory Chodkiewiczów: - akta wojskowe (1765)1775-1813 (sygn. AMCh 1122-1281) - materiały do dziejów Polski (1463) 1636-1832 (sygn. AMCh 1282-1290) - materiały heraldyczne XVIII-XIX w. (sygn. AMCh 1291-1293) - materiały literackie XVIII-XIX w. (sygn. AMCh 1294-1296) - akta różnych rodzin i osób 1593-1922 (sygn. AMCh 1297-1316) - materiały kartograficzne XVIII-XIX w.(sygn. AMCh 1317-1337) 4. Archiwum gospodarcze (akta administracyjno-gospodarcze, gospodarstwo rolne, hodowlane, leśne, zakłady przemysłowe, pałace, plany dóbr, pałaców i budynków): - akta administracyjno-gospodarcze dóbr 1647-1869 (sygn. AMCh 1338-2907) - akta Zarządu Głównego Dóbr 1870-1926 (sygn. AMCh 2908-2948) - materiały kartograficzne 1770-1922 (sygn. AMCh 2949-3057) 5.Akta różne – do inwentaryzacji (sygn. AMCh 3058-3088)

Dzieje twórcy:

Chodkiewiczowie h. Kościesza, polska rodzina arystokratyczna (tyłuł hrabiowski potwierdzony w Polsce 10.06.1568 r. w Królestwie Polskim w 1819 r.), sięgająca udokumentowanymi źródłowo początkami I połowy XV w., na przełomie XV-XVI w. rozdzielona na 3 linie: wygasłe bychowską i brzostowicką oraz supraślską, istniejącą do dziś. Przedstawiciele rodziny Chodkiewiczów uczestniczyli w życiu gospodarczym kraju (główne ośrodki dóbr na Litwie i Ukrainie: Brzostowica, Zabłudów, Bychów, Lachowice, Kretynga, Młynów, Czarnobyl, Jampol, Petryków, Możęjków, Turzec), naukowym, politycznym (pełniąc urzędy: hetmanów, wojewodów, kasztelanów).

Daty skrajne:

1499 - 1932

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1499-1932, 1499-1932.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3088

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3057

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

98.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

96.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spisy korespondencji
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
indeks osobowy Nie
inne pomoce Nie spisy korespondencji
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół w Oddziale I.