Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii

Sygnatura
29/1196/0
Daty skrajne
1810 - 1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
10800

Zawartość:

Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1856, 1858-1888, 1890-1895, 1897-1912, 1913-1914, 1916; Księga urodzeń i zgonów 1915; Alegata do ksiąg małżeństw 1811-1812, 1814, 1819-1823, 1842, 1844, 1850-1851, 1854-1856, 1858-1859, 1867-1875, 1877, 1879-1884, 1886-1888, 1890, 1892-1895, 1897-1898, 1904-1905, 1907-1909, 1911-1912, 1913-1914, 1916 (sygn. 29/1196/1-151)

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1810 - 1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1856, 1858-1888, 1890-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

151

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
inwentarz kartkowy roboczy Tak

Zespół w Oddziale II.