Akta miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Sygnatura
66/30/0
Liczba serii
857
Liczba skanów
55665

Zawartość:

Magistrats Archiv: A – Landessachen, 1533-1945, 51 j.a. B – Provinzsachen, 1572-1880, 22 j.a. C - Neumärkische Sachen, 1540-1826, 42 j.a. D – Kreissachen, 1633-1874, 47 j.a. E – Stadtssachen, 1518-1929, 3896 j.a. F – Militärsachen, 1572-1941, 211 j.a. G – Kriegssachen, 1618-1848, 119 j.a. H – Postsachen, 1633-1803, 7 j.a. Stadtverordneten Versammlung: 1809-1936, 357 j.a. Dienststelle I: 1808-1944, 371 j.a. Dienststelle II: 1561-1978, 1960 j.a. Dienststelle III: 1741-1945, 289 j.a. Dienststelle IV: 1708-1944, 306 j.a. Dienststelle V: 1920-1932, 65 j.a. Dienststelle VI: 1915-1945, 78 j.a. Dienststelle VII: 1749-1945, 1478 j.a. Dienststelle VIII: 1776-1944, 1543 j.a. Baupolizei: 1810-1945 [1981], 3820 j.a. Zbiór kartograficzny 1722-1944, 373 j.a. Kolekcja dokumentów pergaminowych i papierowych, 1316-1786, 150 j.a.

Dzieje twórcy:

Obszar, na którym położone jest miasto Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) od zarania był przedmiotem rywalizacji kilku ośrodków władzy: Brandenburgii, Pomorza, Śląska i Wielkopolski. W połowie XIII wieku w jego posiadanie weszli margrabiowie brandenburscy rozpoczynając proces formowania się krainy zwanej Nową Marchią. Umacniając swą władzę na tym obszarze margrabia Jan z dynastii Askańskiej 2 lipca 1257 roku nadał rycerzowi Albertowi de Luge przywilej lokacji miasta Landisberch Novam. Powszechnie uważa się, iż gród stanowić miał przeciwwagę dla leżącego nieopodal w Wielkopolsce Santoka. Potwierdzać to może sama jego nazwa (gród główny ziemi, kraju), a także pośpiech w jego fortyfikowaniu. Początkowo grodem rządził dziedziczny sołtys, u którego boku pod koniec XIII wieku wyłoniła się Rada, jako przedstawicielstwo mieszkańców. Z czasem sołtysa zastąpił burmistrz. Istotnych zmian w systemie zarządzania miastem dokonano na początku XIX wieku. Rozszerzono samorządność, wprowadzono wybory powszechne, podzielono władzę miejską na uchwałodawczą (Radę) i wykonawczą (Magistrat). W roku 1892 miasto zyskało prawa powiatu miejskiego. Miasto rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu: wiodła przez nie droga lądowa z Poznania na Szczecin oraz wodna, na rzece Noteci i Warcie. W wieku XIX miasto uległo szybkiej industrializacji, dzięki czemu znacznie się powiększyło i rozwinęło. Główne gałęzie gorzowskiego przemysłu to przemysł maszynowy, włókienniczy, mineralny (węgiel brunatny), metalowy, spożywczy i odzieżowy. W 1914 r. liczyło już 40.061 mieszkańców. Landsberg był właścicielem ok. 50 wsi, kolonii i folwarków w okolicach miasta. Przynosiły one miastu określony dochód. Najważniejsze wsie będące własnością miasta to: Wawrów, Ulim, Borek i Czechów. 30 stycznia 1945 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, zaś 28 marca uruchomiono w nim polską administrację. Miastu nadano nową nazwę przez analogię z Landsbergiem na Śląsku. Początkowo funkcjonowała jako Gorzów nad Wartą, ale w roku 1946 ostatecznie ustalono ją na „Wielkopolski”, podkreślając związek miasta z województwem poznańskim.

Daty skrajne:

1316-1945 [1981]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1316-1945, 1945-1981.

Nazwa dawna:

Magistrat Landsberg an der Warthe

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

15187

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

15187

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

251.3

Ogółem opracowanych metrów bieżących

251.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W trakcie sporządzania inwentarza w latach 60. pominięto w nim oraz nie naniesiono na akta 110 sygnatur (sygn. 8781-8790, 9236-9337). Vacatów nie zapełniano. Ponadto w zespole stwierdzono brak 37 j.a.: 920, 2464, 2488-2491, 2498-2501, 2563, 2974, 3915, 4578, 5117, 5118, 5752, 5835, 5950, 5909, 5948-5950, 6334, 7811, 8460, 8827, 9854, 10.178, 10.647, 11.423, 11.632, 11.648, 12.515, 13.883, 14.139, 14.152. Informacje dot. zaginionej jednostki sygn. 920 znajdują się w teczce zespołu