Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/33/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
72447

Zawartość:

1. Księgi urodzeń 1874-1911, 1912-1915, 1916,1917, 1918-1919, sygn. 627-698, 812-813, 819-821, 825-826, 831-832, 837-838, 842-843, 847-848, 853-854, 859-860, 866-867, 872-873, 878-879, 973-974, 977-978, 983-986; 2. Księgi małżeństw 1874-1911, 1912-1915, 1916-1935, 1936, 1937, 1938-1939, sygn. 699-732, 814-815, 822, 827, 833, 839, 844, 849, 855-856, 861-863, 868-869, 874-875, 880-881, 885-925, 975-976, 979-980, 987-992; 3. Księgi zgonów 1874-1911, 1912-1915, 1916-1936, 1937, 1938, 1939 sygn. 733-806, 816-818, 823-824, 828-829, 834-836, 840-841, 845-846, 850-851. 857-858, 864-865, 870-871, 876-877, 882-884, 926-972, 981-982, 994-997; 4. Indeksy urodzeń i zgonów 1874-1937 sygn. 36, 52, 54-55, 57, 61, 343, 375, 387, 402, 415, 589, 592, 598, 602, 807-811, 830; 5. Akta zbiorcze [1858] 1874-1945 1-35, 37-51, 53, 56, 58-60, 62-342, 344-374, 376-386, 388-401, 403-414, 416-588, 590-591, 593-597, 599-601, 603-626, 852;

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

[1858] 1874-1945

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1858-1874, 1874-1945, 1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Landsberg an der Warthe

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

997

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

34.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak