Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/60/0
Liczba serii
20
Liczba skanów
539

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne, 1945-1950 [1951], 29 j.a. 1.1. Zarządzenia i okólniki, 1948-1949, 2 j.a. 1.2. Sprawy organizacyjne, 1945-1950 [1951], 12 j.a. 1.3. Organizacja terytorialna ochrony skarbowej, 1950-1950, 1 j.a. 1.4. Kontrole i inspekcje, 1948-1980, 5 j.a. 1.5. Szkolenia, 1947-1950 [1951], 3 j.a. 1.6. Przydziały służby, 1946-1950, 5 j.a. 1.7. Zarząd państwowy, 1945-1946, 1 j.a. 2. Sprawy personalne, 1946-1950 [1951] 3. Sprawy gospodarcze, 1945-1948, 3 j.a. 4. Sprawy rachunkowo-kasowe, 1945-1947, 2 j.a. 5. Podatki bezpośrednie i opłaty, 1946-1950 [1951] 6. Monopole, 1947-1950, 4 j.a. 7. Cła i dewizy, 1945-1950, 5 j.a. 8. Mienie poniemieckie, 1948-1948, 1 j.a. 9. Lichwa i spekulacja, 1946-1950, 3 j.a. 10. Depozyty i przedmioty zajęte, 1945-1950, 4 j.a. 11. Sprawozdania, 1945-1950 [1951], 14 j.a. 11.1. Sprawozdania ogólne, 1945-1950 [1951], 4 j.a. 11.2. Sprawozdania miesięczne, 1947-1950, 10 j.a.

Dzieje twórcy:

Dla zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw, popełnionych bezpośrednio na szkodę Skarbu Państwa w zakresie nieprzestrzegania przepisów o podatkach bezpośrednich, akcyzowo-monopolowych, o obrocie pieniężnym oraz dla zwalczania lichwy, spekulacji itp. Dekretem z dn. 11 kwietnia 1945 r. (Dz.U. RP nr 1 poz. 1) została powołana Ochrona Skarbowa. Inspektorat Główny Ochrony Skarbowej podlegał bezpośrednio Ministrowi Skarbu, zaś Inspektoraty Okręgowe i Brygady Ochrony Skarbowej były jednostkami organizacyjnymi Ochrony Skarbowej. W grudniu 1945 r. została utworzona w Gorzowie Brygada Ochrony Skarbowej, podlegająca Okręgowemu Inspektoratowi Ochrony Skarbowej w Poznaniu. Terenowo obejmowała miasta i powiaty: gorzowski, strzelecki, międzyrzecki, sulęciński i skwierzyński. Od października 1947 r. Brygada Ochrony Skarbowej w Gorzowie przemianowana została w Rejonowy Inspektorat Ochrony Skarbowej, który został zlikwidowany w 1950 r. Funkcje jego przejął Wydział Finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Na czele Rejonowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej stał Rejonowy Inspektor, mający do pomocy obok pracowników administracyjnych (biurowych) czterech wywiadowców: do spraw podatkowych, do spraw akcyzowo-monopolowych, do spraw celnych, do spraw dewizowych, lichwy, spekulacji oraz mienia poniemieckiego i opuszczonego.

Daty skrajne:

1945-1950 [1951]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950, 1951-1951.

Nazwa dawna:

Brygada Ochrony Skarbowej w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

73

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

73

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak