Sąd Obwodowy w Słońsku

Sygnatura
66/106/0
Liczba serii
49
Liczba skanów
372

Zawartość:

1. Akta ogólne, 1798–1939, 5 j.a. 2. Księgi gruntowe, 1926–1943, 5 j.a., 2.1. Schernow, Tschernow (Czarnów), 1943, 1 j.a. 2.2. Sonnenburg (Słońsk), 1926–1940, 3 j.a. 2.3. Woxfelde (Głuchowo), 1939, 1 j.a. 3. Akta gruntowe, 1748–1945, 644 j.a. 3.1. Albrechtsbruch (Studzionka), 1748–1944, 28 j.a. 3.2. Alt Limmritz, Limmritz (Lemierzyce), 1782–1944, 33 j.a. 3.3. Alt Limmritz Gut (Lemierzyce-majątek ziemski), 1820–1859, 1 j.a. 3.4. Anapolis (Kuczyno), 1785–1944, 1 j.a. 3.5. Brenkenhofsfleiss (Dzierżązna), 1789–1944, 39 j.a. 3.6. Ceylon (Czaplin), 1798–1900, 1 j.a. 3.7. Freiberg, Freyberg (Grodzisk), 1790–1941, 9 j.a. 3.8. Gartow (Chartów), 1781–1945, 11 j.a. 3.9. Glauschdorf, Glauschendorf (Głuszyna), 1789–1938, 9 j.a. 3.10. Gross Friedrich (Karkoszów), 1791–1943, 13 j.a. 3.11. Hampshire (Budzigniew), 1793–1943, 5 j.a. 3.12. Häuschenwerder (Świeprawice), 1797–1940, 2 j.a. 3.13. Jamaika, Jamaica (Jamno), 1792–1943, 16 j.a. 3.14. Korsika, Corsica (Kosarzewo), 1837–1942, 11 j.a. 3.15. Kriescht (Krzeszyce), 1780–1944, 209 j.a. 3.16. Louisa, Klein Louisa (Przemysław), 1789–1936, 1 j.a. 3.17. Malkendorf (Malutków), 1888–1943, 1 j.a. 3.18. Malta, Klein Malta (Malta), 1798–1901, 4 j.a. 3.19. Mannheim, Klein Mannheim (Pęckowo), 1788–1936, 3 j.a. 3.20. Maryland (Marianki, Żyrosławice), 1820–1941, 6 j.a. 3.21. Mauskow (Muszkowo), 1796–1944, 6 j.a. 3.22. Miersenwerder (Mierzeniec), 1840–1944, 7 j.a. 3.23. Neu Dresden (Krępiny), 1790–1944, 2 j.a. 3.24. Neu Limmritz (Lemierzycko), 1798–1896, 1 j.a. 3.25. New York, Neu Jork (Sążnica), 1812–1937, 1 j.a. 3.26. Oegnitz (Ownice), 1780–1944, 16 j.a. 3.27. Pensylvanien (Polne), 1798–1938, 2 j.a. 3.28. Priebrow (Przyborów), 1787–1941, 10 j.a. 3.29. Quebeck (Boguradz), 1874–1942, 6 j.a. 3.30. Sankt Johannes (Świętojańsko), 1789–1944, 14 j.a. 3.31. Saratoga (Zaszczytowo), 1789–1936, 3 j.a. 3.32. Savannach (Czubkowo), 1781–1895, 1 j.a. 3.33. Schernow, Tschernow (Czarnów), 1776–1944, 64 j.a. 3.34. Schleestädt (Rypidłów), 1895–1936, 1 j.a. 3.35. Sonnenburg (Słońsk), 1761–1940, 71 j.a. 3.36. Sumatra (Sumice), 1793–1938, 4 j.a. 3.37. Ulrikenthal (Ostrożyce), 1861–1934, 1 j.a. 3.38. Warthebruch, Warthebruch Wiese (brak polskiego odpowiednika), 1858–1940, 3 j.a. 3.39. Woxfelde (Głuchowo), 1821–1943, 24 j.a. 3.40. Yorkstown (Ledargowo), 1798–1933, 4 j.a. 4. Akta testamentowe i spadkowe, 1610–1613, 1825–1929, 3 j.a. 5. Akta spółdzielni, 1907–1944, 3 j.a. 6. Akta karne, 1931–1934, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 stycznia 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgerichte) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólnoniemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądownictwa na terenie całych Niemiec. Jako organy I instancji załatwiały one sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 300 Marek (z czasem suma ta wzrosła do 500 Marek), sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, zajęcia bydła, szkód wyrządzonych przez zwierzynę i w czasie polowań. Ponadto sprawy prawno-familijne, testamentowe, spadkowe, opiekuńcze, upadłościowe. Prowadziły rejestry firm, przedsiębiorstw handlowych, spółek wodnych, towarzystw, wzorców i statków. Ponadto administrowały i nadzorowały fundacje. Przechowywały wtórniki rejestrów stanu cywilnego (Nebenregister) z urzędów stanu cywilnego. Poza tym sądy prowadziły też akta i księgi gruntowe oraz sprawy samodzielnych gospodarstw chłopskich. Kompetencji sądu podlegały również sprawy karne zagrożone karą do 6 miesięcy więzienia z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratura. Sprawy karne rozstrzygał sądy ławniczy (Schöffengericht) złożony z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 r. sądy pracy (Arbeitsgerichte) , od 1934 r. sądy do spraw własności dziedzicznej (Anerbengerichte) i sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgerichte) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldigungsamt). Sąd Obwodowy w Słońsku swoją działalność rozpoczął 1 października 1879 r. Podstawę prawną jego utworzenia stanowiła ustawa o ustroju sądów w Niemczech z 27 stycznia 1877 r. oraz pruskie przepisy wykonawcze do niej z 28 kwietnia 1878 r. Zasięg działania sądu określony został zarządzeniem Wilhelma I króla Prus i cesarza Niemiec z 5 lipca 1879 r. Zgodnie z nim jurysdykcji sądu podlegało miasto Słońsk (Stadtbezirk Sonnenburg) oraz gminy w: Krzeszycach (Kriescht), Lemierzycach (Alt Limmritz), Przemysławiu (Louisa), Głuchowie (Woxfelde), Królewski Rewir Leśny w Lemierzycach (Königliches Forstrevier Limmritz) oraz wsie podległe do Urzędu Rentowego w Słońsku (Rentamt Sonnenburg). Podobnie jak i w innych sądach obsadę Sądu Obwodowego w Słońsku stanowiło od jednego do dwóch sędziów , pisarze sądowi oraz personel pomocniczy. Sąd Obwodowy w Słońsku swoją działalność zakończył na początku 1945 r.

Daty skrajne:

[1610-1613, 1748-1879] 1879-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1610-1613, 1748-1879, 1879-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Sonnenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

661

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

661

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

W starej karcie zespołu odnotowano akcesję: "1961 nr KN 212". W księdze nabytków pod tym numerem jest zupełnie inny zespół. Po sprawdzeniu księgi okazało się, iż nie odnotowano w niej zasadniczej (pierwszej) akcesji. Przesunięcie międzyzespołowe 15 j.a. (0,20 m.b.) z zespołu Sąd Obwodowy w Ośnie Lubuskim (KM w dniu 27.11.2015)