Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Sulęcinie

Sygnatura
66/154/0
Liczba serii
13
Liczba skanów
259

Zawartość:

Powiatowa Rada Narodowa, 1946-1950, sygn. 1-26: okólniki i zarządzenia wojewody poznańskiego i władz centralnych, sesje Powiatowej Rady Narodowej, posiedzenia jej prezydium i komisji, sprawozdania, skład personalny Powiatowej Rady Narodowej i rad narodowych niższego szczebla. Wydział Powiatowy 1. Referat organizacyjno-Samorządowy, 1946-1950, sygn. 27-37: sprawy ogólne, posiedzenia Wydziału Powiatowego, protokoły narad i odpraw, sprawozdania. 2. Referat Kasowo-Rachunkowy i Podatkowy Samorządu, 1946-1950, sygn. 38-68: sprawy budżetowe-ogólne, budżety Powiatowego Związku Samorządowego, sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe, daniny i opłaty na rzecz Skarbu Państwa. 3. Referat Inspekcyjny, 1948-1949, sygn. 69-71: lustracje związków miejskich i gminnych.

Dzieje twórcy:

Tymczasowa Powiatowa Rada Narodowa w Sulęcinie ukonstytuowała się 10 I 1946 r. Liczyła 17 członków. Jej przewodniczącym został z urzędu Pełnomocnik Rządu Marceli Szczęsny. Stała PRN powstała 15 V 1946 r., a jej przewodniczącym został ponownie Marceli Szczęsny, który jednocześnie przestał pełnić funkcję Pełnomocnika. Od tegoż dnia zaczął działać Wydział Powiatowy. PRN zakończyła swoją działalność w maju 1950 r. a jej zadania przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sulęcinie.

Daty skrajne:

1946-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1946-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

71

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

71

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak