Urząd Stanu Cywilnego w Witnicy

Sygnatura
66/165/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
5283

Zawartość:

1. Księgi urodzeń, 1874-1900, 1902-1906, 1908, 1910, 1913 sygn. 1-29, 88-89, 95, 98, 99, 104 2. Księgi małżeństw, 1874-1882, 1884-1906, 1910-1912 sygn. 30-57, 90-91, 94, 96, 100, 105, 106 3. Księgi zgonów, 1874-1906, 1908-1915, sygn. 58-87, 92-93, 97, 101-103, 107-110

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku.

Daty skrajne:

1874-1915

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1910, 1911-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Vietz

Języki:

niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

110

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.56

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak
spis roboczy Tak