Zakłady Mechaniczne "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/167/0
Liczba serii
23
Liczba skanów
133

Zawartość:

1. Dział Organizacyjny, 1945-2001, 177 j.a. Okólniki, 1946-1952, 13 j.a. Zarządzenia, 1948-1999, 56 j.a. Pisma okólne, 1952-2000, 8 j.a. Sprawy organizacyjne, 1948-2001, 51 j.a. Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, 1989-1999, 3 j.a. Kroniki, zdjęcia, wydawnictwa, filmy, 1945-2000, 29 j.a. Archiwum zakładowe, 1951-2001, 5 j.a. Zarząd spółki, 1998-1999, 1 j.a. Polecenia służbowe, 1999-2000, 2 j.a. Plany i sprawozdania, 1951-1987, 4 j.a. Sprawy majątku zakładu, 1952-2000, 11 j.a. 2. Dział Produkcji, 1950-2000, 99 j.a. 3. Dział Techniczny, 1948-1997, 5 j.a. 4. Dział Ekonomiczny, 1946-2000, 143 j.a. 5. Rada zakładowa, rada pracownicza, związki zawodowe, 1949-2000, 7 j.a. 6. Kancelaria tajna, 1951-1966, 48 j.a. 7. Dział Kadr, 1952-2001, 85 j.a. 8. Dział Zaopatrzenia, - 9. Dział Konstrukcyjny, 1970-2000, 20 j.a 10. Akta syndyka masy upadłościowej, 1993-2003, 10 j.a. 11. Komitet Zakładowy PZPR i ZSMP, 1966-1971, 2 j.a. 12. Materiały Bolesława Koryzyny, 1966-1992, 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 1945 r. Powstał na bazie niemieckiej fabryki Vereinigte Modellwerke und Metallgiesserei C. Zinke przy ul. Fabrycznej 13 (w maju 1947 r. przeniósł się na ul. Przemysłową 14/15). Pierwszym dyrektorem był Jan Mühsam. Wykonywał odlewy, silniki oraz podzespoły do ciągników rolniczych. Od końca lat 60. podporządkowany zakładom z Ursusa k. Warszawy. Zakład zbankrutował w roku 2000. Zlikwidowany w listopadzie 2003 r.

Daty skrajne:

1945-2003

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-2003.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

607

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak